Taidesijoittaminen

 

MITEN TAITEESTA TULEE SIJOITUSKOHDE

* Sijoituskohteita on paljon erilaisia ja kuvataide on ehdottomasti yksi mielenkiintoinen sijoitusvaihtoehto, tosin melko haastava.
* Yleensä monilla vasta-alkajilla on ongelmana se, minkälaista taidetta kannattaisi ostaa, jos haluaisi ostaa sijoituskohteen. Taidetta on entuudestaan paljon ja sitä kaiken lisäksi tuotetaan koko ajan lisää. Sitten on vielä valittavana ostaako nykytaidetta, modernia taidetta, vanhaa taidetta, ulkomaista, kotimaista, maalauksen, veistoksen, grafiikkaa vai valokuvataidetta.
* Vain noin prosenttia kaikista teoksista pidetään sijoituskohteina.

NYKYTAITEEN SIJOITTAMISEN TRIANGELI

MUSEOT takaavat taiteilijalle paikan taidehistoriassa, koska museot dokumentoivat hyvin teoksensa ja esittävät niitä näyttelyissä.

GALLERIAT markkinoivat taiteilijaa aktiivisesti ja omaavat hyvät suhteet taidemaailman eri toimijoihin sekä arvottajiin.

KERÄILIJÄT nostattavat teosten hintatasoa ja kiinnostusta taiteilijan tuotantoon.

Taiteen keräilyssä ja kokoelman aloittamisessa on tärkeää tiedostaa se, mitä kokoelmalta haluaa:

 -haluaako, että kokoelma on sijoituksellisesti arvokas tulevaisuudessa, vai onko ensisijaista sekä           toissijaista pelkästään taiteelliset ansiot

-miten paljon rahaa voi töihin laittaa kiinni ja mikä voi olla kertaostoksen maksimihinta

-onko mahdollisuutta ostaa teos silloin, kun sopiva ilmaantuisi markkinoille

-onko tiedossa joku asiantuntija, jolta voisi nopeasti tarkistaa myytävänä olevan teoksen taustatiedot, arvostus ja hintataso