Taiteen hinnanmuodostus

 

TEKIJÖITÄ, JOTKA VAIKUTTAVAT TAITEEN HINTAAN:

*Teoksen laatu ja toteuttamistapa
*Taiteilijan tausta, kuuluisuus, maine
*Taiteilijan muiden teosten myyntihinnat
*Mihin kokoelmiin taiteilijan teoksia kuuluu
*Teoksen kunto ja mahdollinen restaurointi
*Kuka teoksen aitouden on todennut
*Kiinnostaako taiteilija tai teos taidehistoriallisesti
*Onko taiteilijan teoksia huutokaupattu eli julkisesti myyty ja mikä oli niiden hinta
*Puhutaanko taiteilijasta populaari- vai ammattilehdissä, vai molemmissa
*Onko taiteilijan tuotannosta tehty julkaisuja
*Onko teoksen tyyli muodissa
*Ovatko taidekauppiaat kiinnostuneita taiteilijasta
*Miltä taiteilijan tuotannon ajanjaksolta teos on
*Kuka teoksia välittää ja markkinoi
*Onko teos taiteilijan tyylille ominainen, sellainen, mistä taiteilijan helpoimmin tunnetaan
*Herättääkö teos paljon tunteita ja keskustelua
*Iloiset, elämänmyönteiset ja positiiviset aiheet nostattavat hintaa
*Suurikokoiset teokset saattavat laskea hintaa.

 

Lähtöhintaa arvioidessa huutokaupat usein huomioivat seuraavaa hinnanarvioimisessa:

*Teoksen laatu, tekniikka ja aihe
*Teoksen provenienssi eli alkuperä ja kulkureitit: muun muassa, missä ja monessako kokoelmassa teos on ollut aikaisemmin
*Tuotantokauden taiteilijan tuotannossa
*Taiteilijan maineen ja aseman taidehistoriassa
*Aikaisemmat hintanoteeraukset
*Muoti- ja suhdannevaihtelut
*Montako saman taiteilijan teosta on samassa huutokaupassa myynnissä
*Onko ollut tai tulossa kyseisen taiteilijan näyttelyjä ja onko taiteilijan tuotannosta kirjoitettu kirja lähiaikoina
*Taustatietojen määrä, löytyykö teoksen luomisvaiheesta esimerkiksi kirjallista dokumenttia ja onko huutokauppa joutunut itse etsimään taustatietoja
*Keräilijöiden ja sen hetkisen kiinnostuksen määrä
*Ovatko teoksesta kiinnostuneet taidekauppiaat, museot, keräilijät vai kaikki edellämainitut
*Miten ihmisten odotetaan reagoivan taustatietoon ja mainontaan
*Jälleenmyyntikorvaus ja huutokauppojen myyntiprovisio
 

HUUTOKAUPPOJEN TEOSTEN MYYNTIHINTA KERTOO:

*Sen hetkisestä kiinnostuksesta teosta kohtaan
*Miten paljon taiteilijan tuotannolla on keräilijöitä
*Harvinaisuusassosiaatiosta
*Kysynnästä ja tarjonnasta
*Sen hetkisestä mielikuvasta, johon on muun muassa vaikuttanut markkinointi
*Luottamuksesta taiteilijan tuotannon arvokkuuteen ja arvon säilymiseen
*Henkilökohtaisista tunteista ja intohimoista

 

Huutokauppojen myyntihinta kertoo vain sen, miten ostajat ovat teoksesta sillä hetkellä valmiita maksamaan. Toisaalta myyntihinta ei välttämättä kerro paljoakaan esimerkiksi teoksen esteettisestä laadusta tai taidehistoriallisesta arvosta.

Jos lähtö- ja myyntihintojen välissä on selvä erotus, voi se johtua seuraavista syistä:

*Lähtöhinta on asetettu tarkoituksella liian alhaiseksi
*Kiinnostusta on ollut odotettua enemmän
*Huutokilpa on pitkittynyt kahden tai useamman itsepintaisen huutajan ansiosta
*Hintaa on tarkoituksella vedätetty