Taiteilijan brändi

attachment-12

Taidekeskus Salmelan kuvataidekilpailun 2013 tuomarointi meneillään. Kuvassa tuomariston jäsenet: Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala (vas.), Kouvolan museonjohtaja Johanna Vuolasto, taidemaalari Topi Ruotsalainen ja taidemarkkinoiden asiantuntija Pauliina Laitinen. Kuvasta poissa tuomariston puheenjohtaja, Viron taidemuseo Kumun johtaja Anu Liivak.

NUORI TAITEILIJA VOI ONNITELLA ITSEÄÄN SIINÄ VAIHEESSA, KUN TAITEILIJA EI ITSE ENÄÄ TUNNE KAIKKIA NIITÄ, JOTKA TUNTEVAT HÄNEN TÖITÄÄN! 

TÄLLÖIN TAITEILIJUUS ON ALKANUT JA EDESSÄ ON TAITEILIJAN ASEMAN VAKIINNUTTAMINEN JATKUVILLA NIMEN TOISTOILLA.

Tyypillinen uran eteneminen tapahtuu näin:
*Teoksia esitelläään paikallisissa kouluissa, kahviloissa, julkisissa tiloissa
*Sitten tulevat näyttelyryhmät tai muut vaihtoehtoryhmät ja liittojen galleriat. Näistä näyttelyistä etsivät potentiaalista uutta luovuutta museoiden edustajat, galleristit, keräilijät ja toimittajat.
*Uransa alkuvaiheessa taiteilijoiden kannattaa kuulua eri näyttelyryhmiin, koska on todettu se, että näyttelyryhmiin kuuluminen vauhdittaa taidemaailmaan pääsyä ja aseman luomista.
*Ehkä siirrytään yksityisiin gallerioihin. Kun taiteilija on saanut vähän näyttöä, markkinaorientoituneet galleristit saattavat kiinnostua taiteilijan lahjakkuudesta ja tuotannosta, koska riski on pienentynyt.
*Mahdollisesti retrospektiivinen näyttely

 

Miksi olisi tärkeää pitää gallerianäyttely pääkaupungissa?

* pääkaupungissa näyttelyn näkee parhaiten taiteilijan uraa edistäviä ihmisiä, mm. tärkeimpien  museoiden edustajat, tärkeimmät tiedotusvälineet ja valtion taideteosostotoimikunta.
* nämä eri instituutioiden edustajat ovat yleensä kiireisiä ihmisiä ja siksi lähellä olevat näyttelyt tulevat helpommin nähdyksi.
* kesäisin asia on toisin päin ja taiteilijan uraa edistävät ihmiset käyvät mm. Taidekeskus Salmelassa, Mäntän kuvataideviikoilla ja Retretissä.
* laatutaide ei ole paikkakunta- tai aikasidonnaista
* jos on saanut hyvää palautetta omalla paikkakunnallaan

GALLERIOIDEN MERKITYS TAITEILIJALLE:

* esittävät taiteilijan teoksia tiloissaan ja odottavat näyttelystä palautetta
* markkinoivat taiteilijaa, myös ulkomaille
* hankkivat ostajia ja pysyviä keräilijöitä
* välittävät teoksia näyttelyn jälkeenkin
* hoitavat suhteita taidemaailmaan
 

-Galleristit yrittävät saada itselleen arvostettua nimeä ja sitä kautta nostaa taiteilijoidensa arvostusta.

-Galleristin kanssa kannattaa pyrkiä luomaan pitkäaikainen työsuhde, jotta galleristi markkinoi taiteilijaa tehokkaammin.

-Galleristit ovat portinvartijoita eli suodattavat uutta taidetta.

 

IMAGO JA HABITUS 

* Taiteilija useimmiten lokeroidaan julkisuudessa tietyn taiteen tyylin edustajaksi.
*Kannattaa huomioida se, että yleinen käsitys taiteilijan tuotannon tyylistä pysyy yllättävän sitkeästi.
*Imagoasialla on merkitystä, jos suuri yleisö saa tietää siitä.
*Taiteilijan taiteellinen arvostus tulee taidemaailman jurytysten kautta, mutta kuuluisuuden rakentaa media.
*Häly on kansainvälinen tapa saada huomiota.
*Eniten lehtien palstoilla on ollut sellaisia taiteilijoita, joista on ollut helppo kirjoittaa (tuotemerkki julkisessa tiedossa)
 

TAITEILIJAT TULEVAT KUULUISIKSI, KOSKA TEOKSET KIINNOSTAVAT, MARKKINOINTI ON OLLUT TEHOKASTA, TAITEILIJA ON SAANUT JULKISUUTTA JA TAITEILIJAT TEHDÄÄN NEROIKSI!

Eräässä saksalaisessa tutkimuksessa merkittävimmät tekijät taiteilijan urakehityksessä olivat:
75% hyvät suhteet
61% hyvää onnea
53% strateginen suunnittelu
46% kunnianhimoa
43% lahjakkuutta
29% suopeaa kritiikkiä
24% koulutus

TAIDEMUSEOIDEN MERKITYS TAITEILIJOILLE:

*Taidemuseoiden tehtävä on siirtää taideperintö tuleville sukupolville.
*Aluetaidemuseot ovat alueensa keskeisiä taideharrastusten aktivoijia.
 
Taiteilijan olisi suositeltavaa:
*selvittää eri taidemuseoiden fokusoinnit mm. näyttelyluetteloa selailemalla.
*selvittää museon henkilökunnan kiinnostuksen kohteet esim. lukemalla näiden kirjoittamia artikkeleja.
*selvittää kaikki jurytetyt näyttelyt, joihin olisi mahdollisuus osallistua.
*antaa tutun henkilön katsoa esitettävät teokset ennen sovittua tapaamista kuraattorin tai galleristin kanssa. Omiin töihin tulee helposti lähisokeus.
*laatia kirjallinen sopimus tulevasta näyttelystä.
*kirjoittaa lehdistötiedotteeseen myös kaikki epätavallinen tieto.
*pyytää aina palautetta esim. galleristilta tai kuraattorilta, jos hakemus on hylätty.