Yritykset ja kuvataide

 

YRITYKSILLÄ NELJÄ SYYTÄ OMISTAA KUVATAIDETTA:

 

1. MARKKINOINTIKEINO

Taiteella on vahva imagoarvo.

Nykypäivänä yritykset hakevat enemmän markkinointiarvoa kulttuurista. Ei välttämättä haeta suoraa näkyvyytta tai mainosarvoa, vaan halutaan saada kulttuurista välittävä imago.

Kuvataiteilijat ja yritykset edustavat mielikuvaltaan toisensa ääripäitä. Yrityksiin mielletään sellaisia asioita kuin rationaalisuus, tehokkuus ja laskelmallisuus. Taiteilijat edustavat alkukantaista puhdasta hulluutta, neroutta, aikaa, humanismia, antitaloudellisuutta ja intohimoja. Yritykset voisivat hyödyntää juuri tätä taiteilijoiden vahvaa imagoarvoa.


2. OMAISUUDEN KARTUTTAMINEN

Taide on yksi yrityksen omaisuusmuoto.

Laatutaide kasvattaa arvoaan.

Laatutaiteen arvo ei koskaan laske nollaan ellei se fyysisesti tuhoudu tai vahingoitu.

Taide on hyvä omaisuusvakuutena esim. taloudellisissa kriisitilanteissa.

 

3. TAIDE LUO VIIHTYVYYTTÄ

Taideteokset luovat yrityksen toimitiloihin viihtyvyyttä.

Työntekijällä on mahdollisuus kenties lainata teoksia; työntekijän sitouttaminen yritykseen.

Kasvattaa työntekijässä me-henkeä.

 

4.YHTEISKUNNAN TUKEMINEN

Taiteen tukemisella yritys haluaa viestittää sitä, että on ajan tasalla, ottaa kantaa yhteiskunnassa ja haluaa antaa oman panoksensa yhteisön viihtyvyyden rakentamiseen.


MITEN YRITYKSET VOISIVAT TUKEA TAIDETTA JA TAITEILIJOITA:

 -stipendeillä

-tukemalla paikallisia taideyhdistyksiä

-järjestämällä kilpailun

-sponsoroimalla

-ostamalla taidetta ja profiloitua taiteen tukijana

-järjestämällä taidenäyttelyn tai yleisötilaisuuden

-avustamalla materiaaleissa tai ateljeen vuokrassa

 

MITÄ YRITYS HYÖTYY?

Voi hyödyntää taiteilijan vahvaa imagoarvoa.

On edullista mainostamista.

Ottaa osaa yhteiskunnan viihtyvyyden rakentamiseen.

 

MITÄ TAITEILIJA HYÖTYY?

Saa taloudellista tukea, julkisuutta, näkyvyyttä ja työtilaisuuksia.

 

MITÄ KAUPUNKI TAI KUNTA HYÖTYY TAITEEN TUKEMISELLA?

Edesauttaa viihtyvyyttä ja hyvinvoinnin jatkuvuutta.

Kertoo, että paikkakunta kehittyy ja siellä on miellyttävä asua. Taiteilijoiden hyvinvointi ja aktiivisuus viestii aina siitä, että paikkakunta on kehittymässä ja kasvamassa.

On ajassa mukana.

Arvostaa humaanisia arvoja ja asukkaitaan.